Kjøpe bolig for utleie?

3 Grunner til å kjøpe bolig eller leilighet for utleie

1. På 25år så har andre betalt hele leiligheten for deg med leieinntekter. 


De fleste av oss må stille med ca 20% sikkerhet. Det kan være sikkerhet i egen bolig eller Cash kontant.
Da vil du ende opp med et lån på 80% av kjøpesummen.
Dette lånet vil med kjøpe av riktig enhet kunne dekkes i sin helhet av leietaker. 
Eksempel: Leilighet til 2 millioner kroner
2.000 000kr – Kjøpesum, leilighet med 1 sov
400.000kr – Egenkapital 20%
1.600.000 – Lån 80% på 25år8.000kr – Ca lånekostnad pr mnd er 8.000kr
2.000kr – Ca felleskostnader pr mnd
600kr – Ca kommunale avgifter
10600kr pr mnd i totale kostnader11800kr i Leieinntekter
1200kr netto pluss pr mnd. (skatt på 23% av overskudd vil komme som utgift)

– Du går inn med 400.000kr
– Går ca 1200kr i pluss pr mnd = 360.000 på 25år(hvis ikke leieinntektene går opp)
– Lån på 1.6mill er nedbetalt av leietakere.

 

 2. Du får med deg verdistigning og inflasjon de neste 25år.

Med 2,5% inflasjon de neste 25 årene vil dette være utfallet
2.000.0000kr —> Verdi på leilighet om 25 år = 3.700.000kr
Eksempel:
400.000 Egenkapital har blitt til 3.7mill =925%

 

3. Leieinntektene øker år for år.

Med 2,5% inflasjon de neste 25 årene vil dette være utfallet
11.800kr —-> leieinntekter om 25år = 21.800kr

 

Oppsummert.

Kjøp en leilighet til 2 mill
Gå inn med 20% egenkapital
Vent, vent og vent i 25år (ja det er kjedelig)
Da har du en nedbetalt leilighet med verdi 3.7 millioner  og måntlige leieinntekter på 21.800kr.  

One more thing: 


Ikke selg, men ta opp 80% lån igjen på leiligheten.
Da får du ta ut 2 960.000kr skattefritt. 
Og ny lånesum betjenes av leieinntekter. 

 

 

 

3 ting du må tenke på

–  Betalt 20% nå og ei leiligheten gjeldfri om 25år (OBS: Må leier ut) 
– På ca 25år så har andre betalt hele leiligheten for deg med leieinntekter
– Du får med deg verdistiging og inflasjon de neset 25år.
– Leieinntektene øker år for år, så første året er det vanskeligst å få til å gå i pluss. 

Prisstigning 2018-2019 = 2,5%

Fra 2001 til 2019 har leiligheter hatt en prisutvikling på 207%