Eiemarkedsundersøkelse for store og små byer i Norge

SSB lager hvert år en leiemarkedsundersøkelse men spennende tall for de som driver med utleie og eier utleieleiligheter. Og her vi tatt en titt på leiligheter med 2 soverom i Oslo, bergen, Tronheim og tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere.

Utleiepriser for 2 roms leiligheter i Norge 2018
Gjennomsnitt for hele landet – 8740kr

Oslo – 11240kr 

Bergen – 8880kr

Trondheim – 9070 

Stavanger – 8120kr

Kilde: Statistisk sentralbyrå