Leiemarkedsundersøkelse for store og små byer i Norge

SSB lager hvert år en leiemarkedsundersøkelse men spennende tall for de som driver med utleie og eier utleieleiligheter. Og her vi tatt en titt på leiligheter med 2 soverom i Oslo, bergen, Tronheim og tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere.

Utleiepriser for 3 roms leiligheter i Norge 2015
Gjennomsnitt for hele landet – 8860kr

Oslo – 12460kr (+40% over gjennomsnittet)

Bergen – 9840kr (+11% over gjennomsnittet)

Trondheim – 10360kr (+16% over gjennomsnittet)

Tettsteder over 20.000 – 8250kr (-7% under gjennomsnittet)

Kilde: Statistisk sentralbyrå